Comenzi telefonice la: 0799-185-188

Politica de prelucrare a datelor personale

Securitatea datelor dumneavoastrăpersonale este o prioritate pentru noi în consecință, acordăm cea mai mareatenție datelor personale și protecției acestora și vom dedica toate eforturilepentru prelucrarea lor în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentulgeneral privind protecția datelor” sau „GDPR”).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza șimodifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflectaorice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracterpersonal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfelde modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politiciide Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodicconținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Cumpara-azi.ro este detinut de S.C. BEBOS TEAM S.R.L (site-ul www.cumpara-azi.ro), persoană juridică denaționalitate română, având punctul de lucru în București, PiataNatiunilor Unite nr 3-5, bl B-2, sc A, et 5, ap 28, sector 4, cu număr deordine în Registrul Comerțului J40/19399/2017, cod unic de înregistrarefiscală RO38508384 (denumită în continuare „Cumpara-azi.ro” sau „noi”).Conform legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atuncicând prelucrăm datele dvs cu caracter personal. 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși săaflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informațiisuplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelordvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Cumpara-azi.ro cu protecțiadatelor la adresa de e-mail contact@cumpara-azi.ro, cu mentiunea: în atențiaResponsabilului Cumpara-azi.ro cu protecția datelor.

 

Ce categorii de date cu caracterpersonal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cucaracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlulasupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim informații de la dvs.astfel:

• Când vă creați un cont pe site-ul cumpara-azi.ro,ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele
• Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit,numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată,număr de telefon, datele cardului bancar etc.
• Când vă înscrieți la newsletter ne transmiteți: adresa de email, numele șiprenumele
• Când utilizați site-ul nostru, www.cumpara-azi.ro, putem, de asemenea, săcolectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire lacomportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru pentru a vă personalizaexperiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Văinvităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiuniiprivitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
• Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri șitehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt moddate sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor încategorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim săcolectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16ani.

Care sunt scopurile și temeiurileprelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracterpersonal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor cumpara-azi.roîn beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului încadrul platformei Cumpara-azi.ro;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea șifacturarea acestora;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la ocomandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Comunicarea cu dvs. în mod personalizat (privind starea comenzii,expedierea, satisfacția privind produsul, etc).

Prelucrarea datelor dvs. pentru acestescopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executareaunui contract între Cumpara-azi.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrărilegate de aceste scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusivlegislația fiscală și contabilă.

Ne întemeiem aceste activități peinteresul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, avândîntotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fieafectate.

2. În scop marketing vrem să vă ținem lacurent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care văinteresează. În acest sens, vă putem trimite mesaje prin e-mail conținând:

• informații generale și tematiceprivind produsele noastre;
• informații utile privind noile apariții de articole pe blogul nostru,evenimente pe care le organizăm, rezultate ale muncii noastre;
• informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe carele-ați achiziționat;
• informații cu privire la oferte sau promoții;
• informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sausecțiunea “Cont/Favorite” sau ați arătat interes sa le achiziționați;
• alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie;
• putem afișa recomandări personalizate pe site;

Pentru a vă pune la dispozițieinformații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire lacomportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate înwishlist / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeaunacă aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertățilordvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. șinu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

În majoritatea cazurilor ne întemeiemcomunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândiși retrage consimțământul în orice moment, prin:
• Modificarea setărilor din contul de client;
• Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care leprimiți de la noi;
• Contactarea Cumpara-azi.ro folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem bazaactivitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova șidezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informațiicu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luămtoate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentalesă nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prinmijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracterpersonal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

3. Pentru apărarea intereselor noastrelegitime

Pot exista situații în care vom folosisau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitateacomercială. Acestea pot include:

• Măsuri de protecție a site-ului web șia utilizatorilor platformei Cumpara-azi.ro față de atacuri cibernetice;
• Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusivtransmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
• Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri deprelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială,fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează unechilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs.fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri neîntemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigurapaza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceastămaterie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracterpersonal

Ca regulă generală, vom stoca dateledvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Cumpara-azi.ro.Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închidereacontului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitorinformații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în carelegislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracterpersonal

După caz, putem transmite sau oferiacces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii dedestinatari:

• societăților din cadrul aceluiași grupde societăți ca Cumpara-azi.ro;
• furnizorilor de servicii de curierat;
• furnizorilor de servicii de plată/bancare;
• furnizorilor de servicii IT;

În cazul în care ne revine o obligațielegală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem deasemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. decătre terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cuprevederile legale privind protecția datelor si confidențialitateainformațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cucaracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm dateledvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cucaracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitateadatelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice șiorganizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracterpersonal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si lestocam pe servere securizate, asigurând in același timp redundanța datelor.

Orice informații privitoare la plățisunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecțiadatelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracterpersonal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșelidin fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cucaracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plângeautorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz,puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracterpersonal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul laportabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecaredintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat maijos.

Pentru a vă putea exercita drepturile,ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm sărețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identificare. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilorcare conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa netransmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresade e-mail aferentă contului Cumpara-azi.ro. În caz contrar, ne rezervăm dreptulde a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare careau ca scop confirmarea identității dvs.

Tarife. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercitavreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepțiacazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată,respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă înasemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte dea vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitărivalide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucrueste deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în careurmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vomavea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să nespuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru neva ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitareadvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul încare ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate:
Accesul
Puteți să ne cereți:

·       să confirmăm dacă văprelucrăm datele cu caracter personal;

·       să vă punem ladispoziție o copie a acestor date;

·       să vă oferim alteinformații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care leavem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate șicum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face oplângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nuv-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

·       Ne puteți cere sărectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sauincomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte derectificarea acestora.

Ștergerea datelor

·       Ne puteți cere să văștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se bazape consimțământ); sau
dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
acestea au fost prelucrate ilegal; sau
ne revine o obligație legală în acest sens.

·       Nu avem obligația de ane conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal încazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sauapărarea unui drept în instanță.

·       Există anumite altecircumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. deștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe încare v-am putea refuza această solicitare.

·       Să aveţi în vedere că înaintea exercitării acestui drept trebuie să vădescărcaţi din contul Cumpara-azi.ro şi să vă salvaţi toate documenteleaferente comenzilor efectuate de la Cumpara-azi.ro, indiferent dacă facturareas-a efectuat către dvs. sau către o altă persoană fizică sau juridică (cum arfi: facturile, certificatele de garanţie etc.). În cazul în care nu efectuaţiacest demers înainte de a vă exercita dreptul de ştergere, veţi pierde toateaceste documente, iar Cumpara-azi.ro va fi în imposibilitate de a vi le pune ladispoziţie, după caz, deoarece procesul de ştergere a datelor, respectiv acontului Cumpara-azi.ro, cu toate datele şi documentele aferente acestuia, esteun proces ireversibil.

Restricționarea prelucrării datelor

·       Ne puteți cere sărestricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul încare:
acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru ane permite să verificăm exactitatea acestora; sauprelucrarea este ilegală, darnu doriți ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentruscopurile pentru care au fost colectate, dar dvs. aveți nevoie de ele pentru aconstata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau v-ați exercitatdreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează esteîn desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma uneisolicitări de restricționare în cazul în care: avem consimțământul dvs.; saupentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; saupentru a proteja drepturile Cumpara-azi.ro sau ale altei persoane fizice saujuridice.

Portabilitatea datelor

·       Ne puteți cere să văfurnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în modcurent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie„portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executareaunui contract cu dvs.; și
prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția

·       Vă puteți opune înorice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați,prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostrulegitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs.fundamentale prevalează față de acest interes.

·       De asemenea, vă putețiopune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusivcrearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în celmai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate

·       Puteți cere să nufaceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numaiatunci când decizia respectivă: produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
vă afectează într-un mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urmaluării automate a deciziilor:ne este necesară pentru a încheia sau a derula uncontract cu dvs.; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentrudrepturile și libertățile dvs.; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri

·       Aveți dreptul sădepuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrareadatelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact aleautorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30,Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau+40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de acontacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactațiîn prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru arezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Vă reamintim că puteţi contacta în oricemoment Responsabilul Cumpara-azi.ro cu protecția datelor prin transmitereasolicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalităţi:
• prin e-mail la adresa: contact@cumpara-azi.ro;