Comenzi telefonice la: 0799-185-188

Termeni si conditii

 1. 1.     Acceptul Utilizatorului

  Site-ul cumpara-azi.ro estedetinut si administrat de societatea Bebos Shopper S.R.L., avand urmatoarele date deidentificare: Cod Unic de Inregistrare RO38508384, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J38/699/2017.Tel.0799 795 477; E-mail:contact@cumpara-azi.ro

  Navigarea pe site-ulcumpara-azi.ro urmata de Comanda, echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Client.

  Cumpara-azi.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila.Deasemena, utilizatorul ia la cunostinta faptul ca pozele sunt cu caracterinformativ.

  In caz de divergenta sauneintelegeri intre cumpara-azi.ro si Client, se vor aplica Termeniisi Conditiile valabile la momentul Comenzii.

  2.     Definitii:

  Utilizator – orice persoana care viziteaza site-ul cumpara-azi.ro.

  Client - persoana fizica /persoana juridica ce efectueaza o Comanda.

  Produse - orice produsmentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Clientului.

  Comanda - un document electronicce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Client prin care Clientulisi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si sa faca plataacestora.

  Vanzator – societateaBebos Shopper S.R.L., avand urmatoarele date de identificare: Cod Unic deInregistrare 36526368, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J38/699/2016., cu capital social in valoare de 200lei avand sediulin Strada Ziduri Mosi nr 4, sector 2, Bucuresti.

  Contract - o Comandaconfirmata de catre Vanzator prin care Vanzatorul este de acord sa vanda si salivreze Produsele iar Clientul este de acord sa achizitioneze, sa primeasca sisa faca plata acestor Produse.

  Curier – orice persoana dedrept public sau privat care presteaza servicii de curierat rapid.

  3.     Limita accesului la site

  Utilizatorii site-uluicumpara-azi.ro pot face comentarii si orice alte comunicari, pot sa transmitasugestii, intrebari sau informatii, daca limbajul acestora este civilizat, iarcontinutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nutulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile deproprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii depromovare care nu au legatura cu site-ul cumpara-azi.ro, nu sunt e-mailuri inmasa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsade e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari innumele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alteentitati vor fi raportate organelor abilitate. Cumpara-azi.ro nu isiasuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel dedespagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.

  In cazul trimiterii sauafisarii unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc,formulate de Utilizatori, se considera ca respectivul Utilizator garanteazaoriginalitatea lor si acorda Cumpara-azi.ro si afiliatilor/asociatilor saidreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de afolosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate,precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde inlume, prin orice mijloace. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturileasupra continutului pe care il afiseaza sau il transmite pe site, prin oricemodalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzezeprejudicii niciunei terte entitati fizice sau juridice.

  4.     Drepturi de autor

  Cumpara-azi.ro detinetitlul deplin si complet asupra fisierelor, pozelor si materialelor publicatepe Website, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala ce decurgdin acestea. Nu aveti permisiunea sa comercializati, redistribuiti saureproduceti aceste materiale, nici sa le decompilati sau modificati structura.Toate marcile si logourile sunt detinute de catre cumpara-azi.ro si nu avetipermisiunea sa le copiati sau utilizati în niciun mod.

  5.     Prelucrarea datelor cucaracter personal

  Categoriile de datepersonale prelucrate sunt: numele si prenumele telefon, adresa (domiciliu/resedinta),e-mail.

  Atunci cand un Utilizatorisi creeaza un cont pe cumpara-azi.ro, va primi comunicari comerciale dinpartea cumpara-azi.ro doar in masura in care si-a dat consimtamantulexpres, selectand optiunea corespunzatoare.

  Datele colectate cu privirela newslettere si alerte sunt confidentiale. Cumpara-azi.ro va puteaselecta Utilizatorii carora le va trimite newslettere si alerte. 

  Conform Legii nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, siLegii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal siprotectia vietii private in sectorul comunicatiilorelectronice, cumpara-azi.ro are obligatia de a prelucra in conditii desiguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate deUtilizatori.

  Scopul colectarii datelorcu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing,publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informareaClientilor privind situatia contului lor de pe cumpara-azi.ro, informareaClientilor privind evolutia si starea Comenzilor.

  Completarea de catreUtilizatori a formularelor pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata caaceste date sa fie incluse in baza de date a cumpara-azi.ro si cu utilizarea siprelucrarea de catre cumpara-azi.ro, afiliatii si colaboratorii acestora pentrudesfasurarea activitatilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitandu-se lafurnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata /bancare.

  Clientilor le suntgarantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectiapersoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces ladate, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusunei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare adrepturilor sale. Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala saupartiala a datelor cu caracter personal.

  Refuzulfurnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

  In cazul in care Clientulisi modifica prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livratedeja catre cumpara-azi.ro si exista Comenzi in derulare, Comenzileisi pastreaza datele de la momentul plasarii Comenzii iar livrarea produselorse va face luandu-se in considerare datele nou modificate.

  Cumpara-azi.ro nusolicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mailetc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personaleetc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poartaintreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgarede astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzatorpe cumpara-azi.ro pentru niciun fel de prejudiciu. 

  6.     Inregistrarea ca Utilizator

  Pentrucrearea unui cont pe site-ul cumpara-azi.ro, Utilizatorul este obligat safoloseasca o adresa de e-mail valida. Cumpara-azi.ro poate refuza cererea deinregistrare in situatiile in care constata ca a utilizat informatii neconformecu realitatea sau foloseste serviciile intr-un mod neconform cu uzantelenormale.

  7.      Pretul

  Pretulfinal platit de Client este format din pretul produsului + cheltuielile deexpeditie si/sau incasare aferente. Preturile de livrare sunt detaliate pesite.

  Toatepreturile aferente produselor si serviciilor comercializate prin intermediulsite-ului cumpara-azi.ro sunt exprimate in RON si contin T.V.A. in procent de20%.

  8.     Comanda

  Pentrua activa serviciul „Compar”, Utilizatorul trebuie sa seteze detaliile preferatede Comanda (unde sa fie livrata, modalitatea de expediere si modalitatea deplata) in contul de Utilizator, iar aceste setari vor fi retinute si folositepentru fiecare Comanda cu un click. Aceste setari pot fi modificate oricand.

  Prinfinalizarea Comenzii Clientul garanteaza ca toate datele furnizate sunt realesi corecte, in caz contrar ar putea suporta consecintele acestor erori (Comandaintarziata, transmisa gresit etc).

  Cumpara-azi.ronu poate fi tras la raspundere pentru informatii introduse eronat, din care potdecurge intarzieri de livrare. In acest context, toate taxele de transportefectuat in vederea reexpedierii Comenzii vor cadea in sarcina Clientului.

  Prinfinalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord ca unreprezentant cumpara-azi.ro sa il contacteze prin orice mijlocdisponibil convenit de catre Parti (e-mail/telefon) pentru confirmareapersonala a Comenzii.

  Cumpara-azi.ropoate refuza o Comanda in urma unei notificari prealabile adresate Clientului,fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune,pentru urmatoarele situatii:

  ·        esuarea/ invalidarea tranzactiei online;

  ·        neacceptareade catre banca emitenta a cardului Clientului / a tranzactiei;

  ·        dateincomplete sau incorecte ale Clientului;

  ·        activitateaClientului poate produce daune site-ului cumpara-azi.ro /partenerilor;

  ·        livrariconsecutiv esuate;

  ·        altemotive obiective: in cazul in care Clientul nu garanteaza ca modul de plataeste valid si ca nu este obtinut printr-o metoda frauduloasa sau existasuspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

  Chiardaca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fieexacta si corecta, cumpara-azi.ro nu poate fi raspunzatoare de inexactitaticare pot aparea in completarea de catre Client a formularelor din site pentrufinalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluareaexactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrulformularelor disponibile pe acest site.

  Inanumite situatii si pentru motive justificate, cumpara-azi.ro isi rezervadreptul de a modifica cantitatea Bunurilor din Comanda. In aceste situatiicumpara-azi.ro va anunta Clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefonpuse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna sumaachitata.

  Incazul in care un Bun comandat de catre Client nu poate fi livrat de catrecumpara-azi.ro, ne obligam sa informam Clientul asupra acestui fapt si sareturnam in contul Clientului contravaloarea Bunului, in termen de maxim 14zile de la data la care cumpara-azi.ro a luat la cunostinta acest fapt sau dela data la care Clientul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere aContractului.

  9.     Facturare – plati

  Pretul,modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda.Vanzatorul va emite catre Client o factura pentru Produsele livrate, obligatiaClientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturiiconform cu legislatia in vigoare.

  Platase poate face online (card sau paypal) sau ramburs.

  10.  Garantia

  Pentruprodusele achizitionate din magazinul online cumpara-azi.ro se asigura garantiein conformitate cu Certificatul de garantie aferent fiecarui produs. Persoanajuridica ce asigura garantia este cea mentionata pe Certificatul de garantie alprodusului.

  Pentrua beneficia de garantie, Clientul are urmatoarele obligatii:

  ·        produsulsa fi fost cumparat de la cumpara-azi.ro si folosit numai in scopul pentru carea fost conceput;

  ·        sarespecte instructiunile de folosire si sa utilizeze produsul conforminstructiunilor impuse de producator;

  ·        sapastreze certificatul de garantie si documentul fiscal cu care a cumparatprodusul;

  ·        sapastreze ambalajul original si toate accesoriile care au venit in acesta, si sale livreze impreuna cu produsul in garantie.

  Loculprezentarii pentru a putea beneficia de garantie este cel specificat peCertificatul de garantie. In afara cazului in care este specificat altfel,costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garantiei:

  ·        avariisau deteriorari mecanice; expunere excesiva la radiatii solare; lipsa saumodificarea seriei aparatului; modificari ale produsului;

  ·        defectareaprodusa ca urmare a nerespectarii instructiunilor de utilizare, transport,manipulare si instalare prevazute in manualul de utilizare;

  ·        deteriorareamecanica provocata prin lovirea aparatului sau deterioarea marcajului cumodelul si seria aparatului;

  ·        inundarea,incendierea, expunerea la soare, descarcari electrice, modificari sau instalarinecorespunzatoare, interventii neautorizate;

  ·        distrugereacircuitelor interne din cauza socurilor.

  Cumpara-azi.ronu ofera garantii Clientilor:

  ·        incazul in care produsul achizitionat nu este potrivit cerintelor sauasteptarilor Clientilor;

  ·        dupaexpirarea perioadei pentru care Vanzatorul ofera garantie produsului;  

  ·        incazul in care inlocuirea produselor sau a componentelor neconforme esteimposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologieiaferente.

  Toatecelelalte prevederi cuprinse in legislatia in vigoare, referitoare lagarantarea produselor vandute, sunt valabile. Drepturile Clientilor sunt celeprevazute in legislatia in domeniu. Garantia nu se extinde asupra eventualelordaune cauzate de folosirea produsului.

  11.  Livrarea

  Dataestimata de livrare poate varia in functie de produs, si este afisata in paginaprodusului, in pagina de Comanda precum si in e-mailul sau telefonul deconfirmare a Comenzii.

  Pentrutoate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 15 zile de ladata confirmarii Comenzii.

  Pentruprodusele aflate in stoc, livrarea se va face prin Curier in termen de maxim 7zile. Orice intarziere suplimentara va fi comunicata Clientului si se va agreacu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depasi termenul maximprevazut mai sus. 

  Incazul in care produsele sunt indisponibile (inclusiv in cazul in care pretulsau unele caracteristici ale produselor au suferit modificari ulterioare confirmariiComenzii), Clientul va fi informat despre indisponibilitate iar sumele pe careacesta le-a achitat vor fi rambursate in termen de 14 zile. Clientul poateconfirma modificarile intervenite cu privire la pretul sau caracteristicileproduselor, modificand astfel Comanda initiala, iar produsele se vor livraconform Comenzii astfel modificate.

  Pentruprodusele care nu se afla in stoc, Clientul este de acord sa i se livreze unprodus cu calitati si pret echivalente cu cele solicitate.

  Incazul in care Clientul plaseaza o Comanda care contine produse de la furnizoridiferiti din punctul de vedere al livrarii, acestea vor fi considerate coletediferite si vor fi evidentiate ca atare pe site in pagina de Comanda. Acesteaau termene diferite de livrare. Taxa de transport se aplica pentru fiecarecolet in parte.

  Termenele de livrare suntexprimate in zile lucratoare.

  12.  1. Conditii de livrare

  Lasolicitarea cumpara-azi.ro, a Curierului, Clientul va face dovada identitatiisale, daca e necesar prin una sau mai multe acte emise de autoritati oficialesi va comunica numarul de Comanda atribuit de catre Vanzator.

  Incazul in care Clientul se afla in imposibilitatea receptionarii Comenzii in modpersonal, Comanda va fi lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varstamai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii catre Curier, a numaruluiComenzii.

  Niciocerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorata daca Clientul nuindeplineste conditiile de mai sus.

  Incazul livrarii la locul de munca al Clientului, caz in care Curierul nu poateavea acces in locatia respectiva, Clientul trebuie sa se asigure ca poatereceptiona aceasta Comanda.

  Clientulva fi contactat telefonic de catre Curier in prealabil pentru a obtineconfirmarea prezentei acestuia la adresa si ora selectate in momentul validariiComenzii pe site.

  Clientulse obliga sa fie prezent la adresa de livrare indicata, in intervalul orarselectat, in caz contrar acesta va supora taxa de transport aferenta uneiposibile noi livrari. Intervalul orar va putea fi modificat, ulteriorselectarii, doar cu acordul Curierului.

  Livrarease considera a fi indeplinita de catre cumpara-azi.ro, la momentul predariiproduselor Comandate catre Client la adresa selectata de acesta la momentulplasarii Comenzii.

  12.2 Receptia produselor

  Clientul se obliga sasemneze bonul de livrare (AWB) prezentat de catre Curier la livrarea produselorcomandate, la care este anexat si bonul fiscal ce contine toate informatiiledespre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret). Deasemenea,Clientul va verifica daca produsele sunt deteriorate sau daca exista lipsuri,iar eventualele probleme vor fi mentionate in mod olograf pe bonul de livrare,pentru a putea fi luate in considerare.

  Se poate face si un proces verbal de constatare a lipsei, in prezenta curierului,  si ulterior ne dati pe email acest proces verbal semnat de dvs si de curier. Noi in maxim 72 de ore vom trimite produsul lipsa.

  Prin semnarea bonului delivrare Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate aproduselor Comandate.


  12.3Campanii cu produs cadou

  Orice promotie la care seofera produs cadou se limiteaza la 1 PRODUS CADOU oferit inperioada de campanie per persoana fizica sau juridica (identificat ca siclient/utilizator/user), indiferent de numarul comenzilor inregistrat de catreo persoana fizica sau juridica in perioada in care campania este in curs dedesfasurare. 

  In cazul in care existasituatii de frauda identificate, cumpara-azi.ro isi rezerva dreptul de asuspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferentepromotiilor sau ofertelor in curs, de a anula comenzile fara preaviz,instiintare, alte formalitati sau despagubiri.

  De asemenea, daca o comandala care s-a oferit produs cadou este respinsa sau returnata integral, clientuleste obligat sa returneze si produsul cadou in starea lui originala,nedeteriorata si nedesigilata.

  Produsul cadou se livreaza in limita stocului disponibil.


  12.4   Campanie livrare gratuita

  Livrarea este gratuita doar pentru comenzi de minim 500 RON. In cazul in care comanda estemai mica de 500 RON taxa de transport este 15 Ron tarif fix oriune in tara, indiferent de cantitatea sau volumul comenzii.

    

  13.  Politica de retur. Dreptulde retragere

   

  13.1Modalitati si termene de returnare a produselor

  Clientulse obliga sa notifice cumpara-azi.ro intentia sa de a returna produseleachizitionate, prin e-mail/formular la contact@cumpara-azi.ro sau prin telefon la numarul 0799 795 477 intermen de maxim 10 de zile calendaristice de la primirea produselor. In cazcontrar, cumpara-azi.ro poate refuza coletul. 

  Informatiilenecesare care trebuie furnizate cumpara-azi.ro pentru trimiterea curieruluisunt urmatoarele:

  ·        dataexpedierii coletului;

  ·        numarulComenzii;

  ·        sumade returnat;

  ·        adresade unde curierul urmeaza sa preia coletul de retur;

  ·        modalitateade plata dorita (datele contului bancar sau voucher de cumparaturi echivalentcu suma produselor returnate).

  Laprimirea informatiilor referitoare la intentia de retur a clientului,cumpara-azi.ro efectueaza o solicitare la curier si trimite curierul la adresaindicata in comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat.Costurile de transport ale coletului/elor returnate intra in responsabilitateaclientului, acestea urmand a fi asumate de catre Client. Costul returului va fisuportat de cumpara-azi.ro in cazul in care au existat vicii de fabricatie sauin cazul in care comanda nu a fost conforma cu cerintele Clientului.

  13.2.Conditii de returnare a produselor

  In orice situatie dereturnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fosttrimise Clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cutoate documentele care l-au insotit (factura, certificat de garantie etc.). Produselereturnate trebuie sa fie in aceeasi conditie ca la primire: fara defecte (cuexceptia viciilor ascunse si exceptand defectele deja semnalate de Client incorespondenta cu cumpara-azi.ro). 

  Produselece constituie un set trebuie returnate ca set. 

  In cazul in care o comandala care s-a oferit produs cadou este returnata integral, clientul este obligatsa returneze si produsul cadou in starea lui originala, nedeteriorata sinedesigilata. Conditiile campaniilor promotionale se pot citi la punctul 12. CampaniilePromotionale si mai specific punctul 11.3. 

  In eventualitatea in care produsul achizitionat estenefunctional sau prezinta vicii de fabricatie, acesta va fi inlocuit cu unprodus functional, cu conditia notificarii in scris in termen de 48 de ore dela primirea produsului.

  13.3Dreptul de retragere

  In conformitate cuOrdonanta de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrulcontractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şicompletarea unor acte normative, Clientul are urmaroarele drepturi si obligatiireferitoare la retragerea din contractul incheiat la distanta:

  Clientul aredreptul ca, inainte de expirarea perioadei de retragere, sa se retraga dincontract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suportaalte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.GNr.34/2014, in termen de 10 zile incepand de la ziua in care intra in posesiafizica a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

  Clientul se obliga sareturneze doar acele produse care sunt in aceeasi stare in care au fost livrate(in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte sidocumentele care l-au insotit). Nu se accepta pentru returnare produsele careprezinta modificari fizice, lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri, urme defolosire excesiva si/sau interventii neautorizate etc.

  Cumpara-azi.rova rambursa Clientului contravaloarea produsului in maxim 14 (paisprezece) zilelucratoare de la data informarii facute de catre Client catre Cumpara-azi.ro inceea ce priveste decizia de retragere din contract.

  Cumpara-azi.rova putea amana rambursarea contravalorii produsului pana la primirea produsuluivandut sau pana la primirea unei dovezi conform careia acesta a fost expediat.

  13.4Exercitarea dreptului de retragere

  In cazul in care Clientulsolicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere dincontract, in cazul in care Comanda este achitata,  Cumpara-azi.ro seobliga sa returneze suma in maxim 14 (paisprezece) zile lucratoare de la datainformarii de catre Client in ceea ce priveste decizia sa de retragere dinContract.  Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:

  a.     pentru Comenzile achitatecu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

  b.    pentru Comenzile achitatecu Ramburs/Transfer bancar -> prin virament bancar;

  c.  Clientul va informaCumpara-azi.ro in ceea ce priveste intentia sa de retragere din contract princompletarea formularului de returnare produs din contul de client.

   

  14.  Forta majora

  Niciunadintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea(total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acesteaau fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazulde forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitariiconsecintelor evenimentului. 

  Dacain termen de 15 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile audreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese.

  Fortamajora va fi probata conform legii.

  15.  Solutionarea conflictelor.Legea aplicabila

  Contractulva fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflictaparut intre Cumpara-azi.ro si Clienti va fi rezolvat pe caleamiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale desolutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza seapeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul Clientului.

  16.  Frauda

  Creareade conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat si care expiradupa o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promotii sau oferte,sau orice comportament fraudulos in masura sa afecteze bunul mers alcampaniilor, este interzisa si va fi considerata o tentativa de frauda.Proprietarul site-ului Cumpara-azi.ro isi rezerva dreptul de a suspendaconturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promotiilor sauofertelor in curs, de a anula contul fara preaviz, instiintare, alteformalitati sau despagubiri.

  Oricetentativa de frauda (cum ar fi dar fara a se limita la: accesarea datelorClientilor Cumpara-azi.ro, alterarea continutului site-ului, incercarea deafectare a performantelor serverelor Cumpara-azi.ro, deturnareacontinutului livrarilor catre terti etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

  17.  Dispozitii finale

   

  Daca oricare dintre clauzele de mai sus va figasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalteclauze.